Gestió econòmica-financera

Gestió econòmica-financera

Tota organització ha de disposar d’uns objectius econòmics-financers i així està orientades a generar rendibilitat i liquiditat. Aquest fet és clau per a la competitivitat i per la generació de beneficis i assegurar així, la continuïtat del negoci.

ISOBARCELONA aporta una estratègia integral en la seva gestió, en base a un quadre de comandament a partir del qual, es despleguen els objectius i els indicadors que el permeten controlar de forma eficient el dia a dia de la seva empresa.

Amb el suport del nostre equip de consultors, podrà implantar tècniques de gestió econòmica-financera que li ajudaran a controlar, gestionar i obtenir informació per tal d’optimitzar els seus recursos i així controlar els seus costos i disminuir els malbarataments amb l’objectiu d’augmentar l’eficàcia i la eficiència de la seva empresa.

Optimització de recursos

Els nostres consultors analitzaran l’estat econòmic i financer de la seva empresa per tal d’assessorar-lo en la millor forma d’optimitzar els recursos y reduir els costos.

Beneficis

Una bona gestió econòmica i financera junt amb les eines adequades pel seu control, aporta la informació necessària per una bona gestió i augment dels beneficis.

Serveis

  • Quadre integral de comandament
  • Planificació econòmica-financera
  • Formació
  • Gestió de costos
  • Eliminació de malbarataments
  • Optimització del pressupost
  • Anàlisis de balanços