Enginyeria d'operacions Lean Management

Enginyeria d’operacions
Lean Management

Lean manufacturing és una filosofia de gestió enfocada a la reducció dels vuit tipus de malbarataments (sobreproducció, temps d’espera, transport, excés de processament, inventari, moviment i defectes, Potencial humà subutilitzat) en productes manufacturats i serveis. Un aspecte crucial és que la majoria dels costos es calculen en l’etapa de disseny d’un producte. Sovint un enginyer especificarà materials i processos coneguts i assegurances a costa d’altres barats i eficients. Això redueix els riscos del projecte, o el que és el mateix, el cost segons l’enginyer, però a força d’augmentar els riscos financers i disminuir els beneficis.

Els principis clau del lean manufacturing són: Qualitat perfecta a la primera, minimització del malbaratament, millora contínua i flexibilitat

Lean és bàsicament tot el concernent a obtenir les coses correctes al lloc correcte, en el moment correcte, en la quantitat correcta, minimitzant el malbaratament, sent flexible i estant obert al canvi.

Millora continua

Millora contínua: reducció de costos, millora de la qualitat, augment de la productivitat i compartir la informació

Flexibilitat

Produir ràpidament diferents mescles de gran varietat de productes, sense sacrificar l’eficiència a causa de volums menors de producció

Serveis

  • Millora de la qualitat
  • Assessorament Lean
  • Millora de la productivitat
  • Planificació de la producció
  • Reducció costos