Estratègies Comercials

Estratègies Comercials

A ISOBARCELONA, la nostra visió global de la gestió comercial se sustenta en un profund coneixement de les organitzacions, del mercat i en com orientar les organitzacions a les necessitats dels seus clients. Els consultors d’ISOBARCELONA estem preparats per aportar un servei integral i les orientacions estratègiques més adequades, amb visió a mitjà i llarg termini.

Oferim un servei multidisciplinari que abasta des de l’anàlisi de la situació de partida, fins a les propostes d’organització de la direcció comercial, organització, motivació i avaluació d e les capacitats. Des de la definició d’una política comercial, establint d’objectius i indicadors i plans d’acció per tal de portar-ho a terme, maximitzant els recursos i minimitzant els costos.

ISOBARCELONA els ofereix el coneixement, l’experiència, la capacitat i la flexibilitat del nostre equip per tal d’acompanyar-lo cap a l’èxit i el màxim beneficis.

Optimització recursos

Cal gestionar l’equip comercial i maximitzar els recursos amb l’objectiu d’aconseguir les fites previstes, optimitzant els recursos existents.

Beneficis

Les polítiques comercial òptimes l’ajudaran a augmentar els beneficis, ja que l’estratègia comercial adequada es primordial per tal d’aconseguir els objectius proposats.

Serveis

  • Estratègia comercial
  • Creació i gestió d’equips comercials
  • Direcció comercial
  • Formació
  • Avaluació i seguiment
  • Planificació
  • Optimizació