Recursos humans

Recursos humans

La Gestió dels Recursos Humans és una funció estratègica. Avui, la Gestió dels Recursos Humans té la finalitat d’aconseguir una organització eficaç i eficient que adapti l’estructura a l’estratègia i aconsegueixi que els empleats siguin competents i estiguin involucrats en el seu objectiu comú.

A més, la Gestió dels Recursos Humans afecta a totes les activitats de la cadena de valor de l’empresa i resulta essencial ja que afecta a la competitivitat, als costos i a la estratègia a curt, mitjà i llarg termini.

Selecció de personal

Els assessorem en la definició dels llocs de treball i de les seves responsabilitats, avaluem i seleccionem els millors candidats.

Millora

A partir d’un diagnòstic social i de clima laboral, avaluem i planifiquem les millores per tal d’augmentar la motivació.

Serveis

  • Selecció de personal
  • Planificació
  • Motivació d’equips
  • Formació
  • Avaluació i millora
  • Gestió del talent