Sistemes de Gestió ISO

Implantació i manteniment ISO, adaptació a les noves versions del 2015

Què és ISO?

Són normes de sistemes de gestió, com per exemple de la qualitat, medi ambient, prevenció de riscos,  reconegudes internacionalment.

Qui pot aplicar ISO?

Les normes són aplicables a qualsevol organització, independentment de la seva grandària. Es aplicable tant a proveïdors de serveis com empreses de producció.

Per què ISO és important per al seu negoci?

Un sistema de gestió proporciona l’entorn adequat per a la millora de l’eficiència de les organitzacions, gestió del medi ambient o prevenció de riscos així com controlar els seus processos i millora de la satisfacció del client.

Els Sistemes de Gestió reconeguts l’ajuden a evitar duplicitats i estructures innecessàries. Per tal d’optimitzar els recursos, és necessari que els sistemes de gestió ISO tinguin una gestió global, coordinada, cooperativa i interrelacionada. Això permet suprimir malbarataments i augmentar la productivitat i el valor afegit en la gestió.
Amb ISOBARCELONA pot normalitzar i optimitzar els seus processos amb estàndards genèrics o especialitzats., sempre ajustats a les seves necessitats.

Normes genèriques

Realitzem un servei integral en la implantació i certificació de normes genèriques com ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 o ISO 27001.

Aportem tots els recursos per tal que el projecte sigui reeixit.

Normes Sectorials

El nostre equip és flexible i podem realitzar projectes integrals sobre qualsevol norma sectorial i especialitzada. Per exemple ISO 22000, IRIS, ISO 50001…

Serveis

  • Consultoria
  • Interim management
  • Normes genèriques
  • Normes sectorials
  • Auditoria interna
  • Avaluació, millora i manteniment