POLITICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Identitat: Molins de Q, S.L.
CIF: B65109324
Dir. postal: Carrer Pintor Carbonell, 9. 08750 Molins de Rei
Telèfon: 618432183
Correu electrònic: Info@molinsdeq.com

 1. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT. 

Mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat, l’Usuari queda informat i presta el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que faciliti a través de la pàgina Web situada en la URL www.molinsdeq.com (d’ara endavant, el “Lloc Web”) siguin tractats per MOLINS DE Q, S.L.

2. OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES.

Les dades sol·licitades en els formularis de la Web són amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten o no es faciliten correctament no podran atendre’s les finalitats, sense perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut del Lloc Web

3. AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ MOLINS DE Q, S.L. LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT TEMPS?

Les dades personals facilitades a través del Lloc Web seran tractades per MOLINS DE Q, S.L. conforme a les següents finalitats:

 • Gestionar, tramitar i donar resposta a peticions, sol·licituds, incidències o consultes de l’Usuari, quan aquest faciliti les seves dades a través del formulari de contacte. Les dades de l’Usuari seran conservades amb aquesta finalitat fins que aquest s’oposi o revoqui el seu consentiment.
 • Avaluar la candidatura en els processos de selecció de personal, quan l’Usuari remeti el seu Currículum Vitae a través del formulari de contacte. Les dades de l’Usuari seran conservades amb aquesta finalitat fins que aquest s’oposi o revoqui el seu consentiment.
 • Remetre periòdicament als Usuaris, fins i tot per mitjans electrònics, comunicacions comercials, relacionades amb productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies que puguin resultar del seu interès, si l’Usuari dona el seu consentiment marcant la casella de verificació corresponent, o si escau, s’oposi o revoqui el seu consentiment.
 • Mantenir informat a l’Usuari sobre les novetats de MOLINS DE Q, S.L. en els seus perfils a les Xarxes Socials, si l’Usuari es fa seguidor de MOLINS DE Q, S.L. en els seus perfils. L’Usuari que no desitgi seguir rebent comunicacions comercials sobri MOLINS DE Q, S.L. a les Xarxes Socials ha de deixar de seguir els seus perfils

4. QUINES DADES DE L’USUARI TRACTARÀ MOLINS DE Q, S.L.?

MOLINS DE Q, S.L. tractarà les següents categories de dades de l’Usuari:

 • Dades identificatives: nom, cognoms i DNI.
 • Dades de contacte: adreça postal, adreça de correu electrònic i telèfon.
 • Dades de detalls d’ocupació.
 • Dades acadèmiques i professionals.

5. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L’USUARI?

El tractament de les dades de l’Usuari per part de MOLINS DE Q, S.L. està basat en el consentiment que se li sol·licita i que pot retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà a la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents pel que l’Usuari podrà revocar només un d’ells no afectant als altres.

6. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L’USUARI? 

Les dades de l’Usuari podran ser comunicades a altres empreses participades de MOLINS DE Q, S.L. que presten els seus serveis en diferents àrees de negoci, amb la finalitat que siguin tractats per aquestes per remetre’t comunicacions comercials, fins i tot per mitjans electrònics, sobre productes i serveis que puguin resultar del seu interès, si ens autoritza marcant la casella habilitada a aquest efecte en els formularis de la pàgina Web.

Així mateix, les dades podran ser transferides a Dropbox, entitat situada en Estats Units, garantint, en relació amb les seves dades de caràcter personal, un marc de protecció adequat en virtut de la normativa vigent, mitjançant l’adopció d’un acord de transferència de dades que incorpora les clàusules contractuals estàndard en vigor, establertes per la Comissió Europea.

7. RESPONSABILITAT DE L’USUARI.

L’Usuari:

 • Garanteix que les dades que facilita a MOLINS DE Q, S.L. són certes, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que respongui a la seva situació real.
 • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a MOLINS DE Q, S.L. o a tercers.

8. COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS.

 Una de les finalitats per les quals MOLINS DE Q, S.L. tracta les dades personals proporcionades per part dels Usuaris és per remetre’ls comunicacions electròniques amb informació relativa a productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als Usuaris. Sempre que es realitzi alguna comunicació d’aquest tipus, aquesta serà dirigida única i exclusivament a aquells Usuaris que haguessin donat prèviament el seu consentiment per a la recepció de les mateixes.

En cas que l’Usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de MOLINS DE Q, S.L. pot sol·licitar la baixa del servei enviant un email a la següent adreça de correu electrònic: info@molinsdeq.com

9. EXERCICI DE DRETS.

L’Usuari pot enviar un escrit a MOLINS DE Q, S.L. amb la Referencia “Protecció de Dades” a l’adreça de correu electrònic info@molinsdeq.com , adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si a MOLINS DE Q, S.L. s’estan tractant dades personals que concerneixen a l’Usuari o no.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incomplets.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaries per a les finalitats que van ser recollides.
 • Obtenir de MOLINS DE Q, S.L. la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
 • Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), a través de la següent adreça: Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid, quan l’interessat consideri que MOLINS DE Q, S.L. ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

10. MESURES DE SEGURETAT.

MOLINS DE Q, S.L. tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el previst en la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats.